Linii pe albul zăpezii (Lines through the snow)

*english version bellow

Nu pleca într-o călătorie fotografică cu idei preconcepute!

O idee simplă pe care uneori şi eu o ignor sau o uit. A pleca fără idei preconcepute înseamnă să fii deschis la orice fel de cadru îţi apare fără a fi afectat de dezamăgirea unei situaţii care nu mai apare sau a unui moment pe care îl ratezi, a răsăritului care nu se vede din cauza norilor sau a lipsei de zăpadă :)

Am plecat într-o zi de joi, la sfârşit de ianuarie pe o vreme caldă, fără zăpadă, cu un aspect mai mult de toamnă târzie decât iarnă. Nu m-am gândit o clipă că voi fotografia în albul zăpezii: şi totuşi, după două zile fără zăpadă … a nins. A nins şi brusc modalitatea în care vedeam cadrele s-a schimbat la 180 de grade.

Acum căutam simplitatea absolută: era momentul compoziţiilor geometrice în care albul zăpezii să fie un spaţiu negativ perfect. Desene pe zăpadă, grafisme, minimalism … puteţi să-i spuneţi oricum. Cert e un lucru: dacă aş fi plecat cu ideea că voi fotografia astfel de cadre probabil două zile nu aş fi fotografiat nimic şi aş fi intrat într-un fel de blocaj prin care nu aş fi putut să mă bucur la maxim de momentele acestea.

004-linii-pe-albul-zapezii

Deschiderea cu care primeşti ceea ce natura îţi oferă se concretizează în bucuria fotografiei pe care o produci. Pentru mine există doar fotografie născută din bucuria vieţii, a ceea ce văd, a ceea ce simt, a ce experimentez.

Lumină bună prieteni şi cadre inspirate!

[ENGLISH VERSION]

Don’t leave in a photographic journey with preconceived ideas!

A simple idea that I also overlook sometimes or just forget about it. To leave without preconceived ideas means to always be open to any frame that presents to you without being affected by a situation that doesn’t appear or a moment you miss, a sunrise that you don’t see because of the clouds or the lack of snow :)

I left on a Thursday, at the end of January on a warm weather, without snow, with a more late autumn look than winter. I never thought I would photograph in the white of snow: and still, after two days without snow … it snowed. It snowed and suddenly my way of seeing the frames changed drastically.

Now I was searching for the absolute simplicity: it was the moment of geometric compositions where the white of the snow played the part of a perfect negative space. Drawings on the snow, graphical lines, minimalism … call it whatever you want. The certain thing is this: if I would’ve left with the idea that I’ll photograph winter frames than probably I would’ve been “sad” for two days and finally reached a blockage that would’ve stopped me from enjoying at full potential the moments that followed.

How open you are to receive what nature provides directly reflects in the joy of the photo you take. For me there is only photography born from the joy of life, of what I see, feel and experiment.

Wish you good light and inspired photos my friends!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest1

Lasa un comentariu

Social Links

Toma Bonciu pe Youtube

Toma Bonciu pe Facebook

Workshopuri foto in perioada urmatoare